Skip links

אודות

יהודי פשוט מבני אברהם יצחק ויעקב.

הרעיון להקים את "אור האותיות" נולד לאחר שעברתי תהליך של מטמורפוזה כתוצאה מכתיבה מרובה של כתבי הקודש.

בשנת תשס"ב (2002), בהיותי אב טרי ,אחרי שחרור מהצבא, חוזר בתשובה, כל רצוני היה ללמוד תורה, אך מה לעשות צריך גם להתפרנס ממשהו, אז חיפשתי מקצוע שגם יוכל לפרנס אותי וגם אוכל להשאר בקדושה, אז עדיין לא ידעתי שהאותיות חיפשו אותי, אני חיפשתי פרנסה נקיה.

וכך התחלתי ללמוד אצל סופר סת"מ ותיק את כל ההלכות ואת מלאכת הכתיבה, זה לא היה לי פשוט אבל בסוף הצלחתי , ניגשתי למבחנים וקיבלתי את ההסמכה מבין הדין.

כאן הסיפור מתחיל..

לא ידעתי עדיין כל כך איך לכתוב והכל היה לוקח לי הרבה זמן, כל מזוזה שכתבתי ארכה כארבע שעות והייתי מתוסכל, אך לא אדם כמוני שייכנע (לאחר מכן כשבהמשך השנים עברתי עוד ועוד משברים בנושא וראיתי איך האותיות רוצות בי ולא נותנות לי ליפול הבנתי שזה היעוד שלי).

המשכתי על אף הקשיים , גם לא היתה לי כל כך ברירה כי סוף כל סוף צריכים להתפרנס.

לאט לאט השתפרתי וזמן הכתיבה התקצר, היד שלי התייצבה, האותיות קיבלו צורה ראויה ומאז ועד היום אני כותב את האותיות הקדושות כל יום לפחות כמה שעות.

מה שקרה לי זה כמו מה שהאלכימאים מכנים שינוי מהות, שאם האדם יושב כל יום כמה שעות מול אש ומתבונן בה, היא תעשה לו שינוי בנפש.

 ידוע שהאותיות הקדושות נקראות "אש שחורה על גבי אש לבנה" וכל יום הייתי כותב בין שש לשמונה שעות, הדבר השפיע עלי מאד והשינוי קרה בערך לאחר עשר שנות כתיבה אינטנסיבית.

האותיות התחילו להאיר לי מתוך הכתיבה וללמד אותי דברים, פתחו לי עולם חדש ועוררו אצלי את הסקרנות להבין את סודן והתחלתי לקרוא אודותן.

האותיות מחזירות לי אהבה ומלמדות אותי ומגלות לי דברים. בהתחלה לא הבנתי איזה שימוש אני יכול לעשות בידע הזה אך ככל שעבר הזמן התמונה התחילה להתברר ונודע לי שאני צריך לתת את זה לשאר אחינו בני ישראל.

הבנתי שאם יש כוח באותיות האלה אז למה לא בעצם לכתוב משפטים חזקים בגדול יותר ושיתנו את אור האותיות במקום שהן שם. וכך התחלתי לכתוב משפטים, מילים ופסוקים, בהתחלה לחברים ולאט לאט התחילו להכיר אותי יותר ויותר.

באחד מטיולי לבקר את בתי שתחיה בפרדס חנה, נחשפתי למקום קסום שנקרא אורוות האומנים, באותו רגע שרגלי דרכה פה, הרגשתי קריאה פנימית לשכן את מרכז "אור האותיות" פה. זה היה שידוך משמים.

בדיוק התפנתה פה חנות ובדיוק חיפשו מישהו בסגנון ובדיוק ובדיוק, השגחה נפלאה ואני פה.

מאז אני מגלה שיותר ויותר אנשים אוהבים את האותיות הקדושות, אנשים התחילו לבוא ולספר לי, לשאול אותי שאלות ולהתייעץ איתי וכך בעצם נולד הרעיון ללמד את המידע הלאה בצורה מסודרת.

לכן מה שאני עושה פה זה להעניק מהאור של האותיות הקדושות של לשון הקודש, בין אם זה במשהו כתוב, בין אם זה ללמוד את סוד האותיות, בין אם זה שאלות לגבי שם האדם ומה הפוטנציאל הגלום בו ובין אם זה להתייעץ איתי.

אני נמצא כאן, מי שרוצה מוזמן לשוחח איתי, לבוא לקפה חיבוק ומילה טובה באהבה.