Skip links

פוסטים מהרשת

רוצה לומר תודה

אני רוצה לומר תודה! תודה לאלוהים שאני בריא, שמח, מפוקח בדעתי.תודה לרבי הקדוש מאור עיני רבי נחמן מברסלב. תודה על ילדים נפלאים!תודה על מה שהיה מיותר והלך ממני.תודה על מה שנשאר. תודה למשפחה על כל מה שעשו ועושים בשבילי.תודה לחברים הטובים שנמצאים איתי בכל הזמנים.