Skip links

חציבת אותיות בקיר

חציבת אותיות בקיר


כתיבה על ידי חציבת הרקע שמסביב לאותיות, הכל מעשה ידי אמן

כך שהאותיות נשארות כתבליט..

אפשר לכתוב פסוקים , ברכות, מזמורים ועוד..

מגוון סוגי כתב לבחירתכם.

אני מגיע עד לבית/משרד שלכם עם כלי העבודה שלי

ולא יוצא משם עד שאתם מרוצים מהתוצאה