Skip links

קורס אור האותיות- בסיס

קורס אור האותיות- בסיס


זהו קורס בסיסי מקיף בן עשרה מפגשים בנושא אותיות לשון הקודש.

 

.העולם נברא בעשרה מאמרות, שנאמרו בלשון הקודש ע"י בורא העולם, משמעות הדבר שהוא אמר, ויהי.

אם כך אנו רואים שיש כוח עצום טמון באותיות ובלשון הקדושה. כמו כן כל חכמינו המקובלים ידעו את רזי השפה ובה השתמשו כשעשו את מופתיהם.

 

לכן מי שמרגיש קריאה מהאותיות שהן קוראות לו ללמוד את סודן ולעמוד על דעתן מוזמן לקחת חלק בלימוד הנפלא הזה ולהאיר על נשמתו מאור שבעת הימים.

 

בקורס אנו לומדים את המקור לשיבוש השפה העברית המדוברת, אנו עוברים על כל אותיות הא' ב' לפי ספר יצירה (א'מ'ש', ב'ג'ד'כ'פ'ר'ת', ה'ו'ז'ח'ט'י'ל'נ'ס'ע'צ'ק').

 

בספר יצירה מובאת חלוקה לאותיות לפי יסודות, ימים בשבוע, חודשים, אברים בגוף וכוחות בנפש, אנו נעבור על כל אות ונמפה אותה לפי החלוקה המובאת- ע'ולם, ש'נה, נ'פש, כלומר מקום, זמן והאדם הפועל בתוכם.

 

המפגש האחרון בקורס הוא מפגש חווייתי שבו אנו מתנסים בכתיבת אותיות עם נוצה על קלף אמיתי וטועמים קצת את חווית הכתיבה המסורתית.

 

הקורס מיועד לכל מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו, גבר או אשה, אין צורך בידיעה מוקדמת, אנו עוברים על הכל בצורה יסודית מא' ועד ת'.

 

כל מי שאוהב אותיות ורוצה להתקדם ולהבין טוב יותר את משמעותה של כל אות צריך להשתתף בקורס הזה, אין אפשרות להשתתף בקורסים האחרים למי שלא השתתף ויודע את המידע של קורס הבסיס שכן הכל נשען עליו.

 

יש אפשרות לקחת את הקורס כחלק מקבוצה או במפגשים אחד על אחד איתי.