Skip links

קורס סופר סת"מ

קורס סופר סת"מ


נלמד את אחד מהמקצועות העתיקים בעולם , כתיבה בדיו, על קלף, לפי המסורת שקיבלנו מאבותינו, מקובלני מפי מורי ורבי שכל מי שיעסוק בזה לא תחסר לו עבודה לעולם.

 

קורס מקיף בן 20 מפגשים כאשר בעשרה הראשונים לומדים את ההלכות הרבות שיש בכתיבת כתבי הקודש , לאחר מכן נבחנים על ההלכות במכון משמרת סת"מ . מי שעובר את המבחנים יכול להתחיל את המחצית השניה של הקורס ולהתקדם אל עבר הכתיבה המעשית, כאן יש אפשרות ללמוד את צורת האותיות הספרדיות או האשכנזיות (או שתיהן), כל אחת והמורכבות שלה.

 

מי שיסיים את הקורס הזה יקבל ממני כלים והכוונה ויוכל להתחיל לעבוד כבר ביום שלמחרתו.

 

מיועד לגברים ימניים (בידם, לאו דוקא בדעותיהם), שומרי מצוות בלבד. אין צורך לעבור את קורס הבסיס כדי להשתתף.

 

אפשר לקחת חלק בקבוצה או בשיעורים אחד על אחד איתי