Skip links

שיעורים בתורת רבי נחמן מברסלב המקובלים מפי חכמים מדור דור

שיעורים בתורת רבי נחמן מברסלב המקובלים מפי חכמים מדור דור


רבי נחמן מברסלב, בן נכדו של אור שבעת הימים הבעל שם טוב, נולד בעיירה מז'יבוז' שבאוקרינה, גדל בבית הבע"שט בחדרו שהיה עובד את עבודת הקודש שלו, כל ימיו הסתופף בין הצדיקים הקדושים העליונים שהיו באותו הדור- תלמידי המגיד והבעש"ט, גילה את אור הגאולה ולימד אותנו תורות ומאמרים שבהם יתנהגו לאחר ביאת הגואל צדק, לימד אותנו איך לחיות בגאולה אמיתית כבר עכשיו, איך לאהוב כל אחד מישראל ואיך ליישם את דרך אבותינו שקיבלנו מדור לדור.

 

אמר על עצמו- אין הבדל ביני לבין המשיח, רק שלמשיח יקשיבו ולי עדיין יש בחירה האם להקשיב, אבל מבחינת תוכן הדברים, אנו אומרים אותו דבר.

וכן- ממני עד משיח לא יהיה חדש

וכן כך מקובלנו שתורתו של רבי נחמן מברסלב היא התורה הגבוהה והעמוקה ביותר שנאמרה על ידי בן אנוש, דברים הנובעים ממקור החכמה, שלוש ראשונות של עתיק.

 

לכן מי שרוצה לגעת בתורת הגאולה, להגאל בעצמו ולחיות כבן חורין אמיתי, כדאי שיעמיק את לימודו בתורת רבי נחמן שכן זה מה שיהיה פה לעתיד לבוא ומי שכבר עכשיו ירגיל עצמו בהנהגותיו, יעשה לעצמו טובה נצחית.

 

ברוך השם זכיתי להחשף לתורת רבי נחמן מברסלב לפני יותר משני עשורים, זכיתי ללמוד אצל צדיקים ומשפיעים ואפילו להפיץ את ספריו במשך כמה שנים, להיות באומן מעל עשרים שנה וללמוד את ספרי רבינו כמפעל חיים.

 

אני מעביר שיעורים בתורתו כפי שקיבלתי מרבותי וכפי חלקי שיש לי בתורת משה ומי שמתחבר מוזמן לתאם איתי ולבוא לקחת חלק בשיעורים.